Football24.bg - Synchronised banner

Synchronised%20banner large

банерът е съставен от две части - 728х90 до 40 КВ и 300х250 до 50 КВ. Взаимодействието между двата банера стартира автоматично или след интеракция от потребителя, като е възможно и използване на floating елементи.