Football24.bg - Wallpaper+Footer banner

Wallpaper%2bfooter%20banner large

банерът се състои от две части – wallpaper и footer banner и трябва да е изработен според изискванията на двата формата. При зареждане на страницата се визуализират едновременно и двата банера.