Hardwarebg.com


URL: hardwarebg.com


Уникални потребители месечно: 202 000

Импресии месечно: 2 100 000

Обхват на аудиторията: 7%

Пол: мъже 61% , Жени 39%

Възраст:

15-24 35%
25-34 27%
35-44 22%
45-54 11%
55+ 5%

Образование:

Средно: 57%
Полувисше: 6%
Висше: 25%

Hardwarebg.com е най-големият технологичен сайт с теми за хардуер, софтуер, мултимедия, мобилни комуникации, потребителска електроника и др. Основната целева група на сайта са мъже, като над 60% от потребителите са на възраст между 18 и 34 години.

Hardwarebg.com

Standard Ads


300x250 all pages

300x250 all pages

12 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

300x600 all pages

300x600 all pages

18 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

728x90 all pages

728x90 all pages

10 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

728x200 all pages

728x200 all pages

12 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

960x200 all pages

960x200 all pages

18 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Property block, all pages

Property block, all pages

25 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

PR, home page

PR, home page

850 лв / 3 дни

Импресии дневно 70 000

Text ad


Text ad, all pages "Горещи оферти"

Text ad, all pages "Горещи оферти"

1000 клика - 0,40 ст - 400 лева

1500 клика - 0,35 ст - 525 лева

2000 клика - 0,30 ст - 600 лева

Импресии дневно 70 000

Rich Media


TVC banner 300x250  all pages

TVC banner 300x250 all pages

30 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Video strip banner

Video strip banner

30 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Synchronised banner, 960x200+300x250

Synchronised banner, 960x200+300x250

30 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Floating banner, 300x250, 728x90

Floating banner, 300x250, 728x90

30 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Page peel back banner

Page peel back banner

25 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Footer banner

Footer banner

25 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Branding

Branding

35 лв / 1000 импресии

Импресии дневно 70 000

Direct mailing

Direct mailing

по запитване

Импресии дневно 70 000


* Цените са без ДДС

* Цените са брутни и подлежат на отстъпки

File Изтегли ценовата листа.

File Изтегли техническите изисквания на Gemius AdOcean.


Последна актуализация на 01.03.2015