Webstage.bg


URL: webstage.bg


Уникални потребители месечно: 550 000

Импресии месечно: 1 085 000

Пол: мъже 26% , Жени 74%

Възраст:

15-24 13%
25-34 28%
35-44 28%
45-54 17%
55+ 10%

Образование:

Основно: 4%
Средно: 82%
Полувисше: 7%
Висше: 61%

Платформа, в която всеки може да намери това, което го интересува - от фотография през поезия, до важни социални теми и любопитни интервюта. Тук може да пътувате виртуално из най-интересните кътчета на света, да научите повече за най-гениалните хора на нашето съвремие и да сте винаги информирани за случващото се.

Webstage.bg

Standard Ads


300x250

300x250

10 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

300x600 all pages

300x600 all pages

12 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

728x90 all pages

728x90 all pages

8 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

720x300 all pages

720x300 all pages

15 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

980x200

980x200

15 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Text ad


Тext ad, all pages - Блок "Горещи оферти"

Тext ad, all pages - Блок "Горещи оферти"

1000 клика - 0,40 ст - 400 лева

1500 клика - 0,35 ст - 525 лева

2000 клика - 0,30 ст - 600 лева

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Rich Media


Background image

Background image

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Banderole banner

Banderole banner

22 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Expandable banner

Expandable banner

22 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Floating banner

Floating banner

22 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Footer banner

Footer banner

20 лв/1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Home page take over

Home page take over

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Side kick banner

Side kick banner

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Synchronised banner

Synchronised banner

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Teaser banner

Teaser banner

20 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

TVC banner 300х250

TVC banner 300х250

22 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Wallpaper+Footer banner

Wallpaper+Footer banner

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Wallpaper

Wallpaper

20 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Scroll banner

Scroll banner

25 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Parade banner

Parade banner

20 лв/1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000

Page peel back banner

Page peel back banner

15 лв / 1000 импресии

Уникални потребители дневно 19 000

Импресии дневно 37 000


* Цените са без ДДС

* Цените са брутни и подлежат на отстъпки

File Изтегли ценовата листа.

File Изтегли техническите изисквания на Gemius AdOcean.


Последна актуализация на 01.03.2015